Bez názvu-1_0006_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_28_45

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je sakrální stavba v Horní Řasnici, což je obec na severu České republiky, ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje. Ač je vesnice prvně písemně zmiňována v urbáři Frýdlantského panství již roku 1381, filiální kostel je zde zmiňován až o více než sto let později, roku 1495, a to v matrice Míšeňského biskupství. Stavba je zařazena mezi nemovité kulturní památky České republiky. Objekt kostela stojí na levé hraně údolí místního vodního toku Řasnice v nadmořské výšce 390 m n. m. Zvláštností stavby je skutečnost, že jako jediný kostel ve Frýdlantském výběžku nemá orientován presbytář východním směrem, nýbrž je otočen o 45 stupňů severně, takže presbytář směřuje k severovýchodu a pokračuje tak rovnoběžně se směrem vesnice.

Původní kostel byl pravděpodobně zbudován se založením vesnice. Během druhé poloviny 15. století nebo na počátku století šestnáctého prošel přestavbou, během níž se na zvonici kostela byly zavěšeny dva nové zvony. Roku 1683 vysvětil Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi nový hlavní oltář kostela. Další stavební úpravy proběhly až v 19. století, kdy roku 1862 vlivem trhlin v klenbě proběhlo položení nového rákosového stropu. Při opravách došlo též na rekonstrukci empory (galerie) a k instalaci nové kazatelny. I v následujících letech probíhaly další úpravy – například roku 1887 získala věž novou střechu a roku 1911 získal kostel nové omítky a byla vyměněna také dlažba v jeho interiéru.

Vlastní kostel je obehnán kamennou zdí, kolem které jsou na její vnitřní straně umístěny hroby. Jižně od kostela přímo ve zdi stojí přízemní objekt márnice, jenž je spolu se zdí také evidován jako kulturní památka.

Prostřednictvím projektu „Anděl pro Řasnici“, do kterého svými originálními výtvory přispěli například Alice Nellis, Jan Burian či David Vávra, probíhá výběr finančních prostředků na záchranu stavby.

Zdroj textu: Wikipedia

Virtuální prohlídku vyrobil Petr Bíma, www.petrbima.cz

Bez názvu-1_0014_Screenshot - 30. 5. 2014 , 1_24_27 Bez názvu-1_0000_Screenshot - 29. 5. 2014 , 16_51_35 Bez názvu-1_0001_Screenshot - 29. 5. 2014 , 17_08_53 Bez názvu-1_0002_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_27_52 Bez názvu-1_0003_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_28_15 Bez názvu-1_0004_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_28_23 Bez názvu-1_0005_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_28_34 Bez názvu-1_0007_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_28_56 Bez názvu-1_0008_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_29_10 Bez názvu-1_0009_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_29_32 Bez názvu-1_0010_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_29_43 Bez názvu-1_0011_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_29_56 Bez názvu-1_0012_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_30_21 Bez názvu-1_0013_Screenshot - 29. 5. 2014 , 19_31_41